LİVELLO HOTEL POLİTİKALAR

KALİTE, MİSAFİR MEMNUNİYETİ, GIDA VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 Turizm ve Otelcilik Sektöründe kalitemizi misafir memnuniyetine verdiğimiz önemle ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. Misafirlerimizin memnuniyetlerini düzenli olarak izliyor, sunduğumuz hizmeti misafir istekleri ve önerileri doğrultusunda Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yerine getiriyoruz.

 Tesisimizde yürütülen her hizmetin, çalışanlarımızın ve misafirlerimizin güvenliğini ve sağlığını gözetir nitelikte olmasına özen gösteriyor; bu anlayışımızın etkin kılınmasını sağlamak için Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliğine ilişkin oluşturduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmayı ilke ediniyoruz.

 Tesisimizde sunulan her gıdanın satın alımından sunumuna kadar olan aşamalarında misafirlerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli Yasal Mevzuat şartlarını yerine getirerek güvenli gıdalar sunmayı taahhüt ediyoruz.

 Tesisimizde doğayı korumak ve faaliyetlerimiz sırasında çevreye verdiğimiz etkileri önlemek için Çevresel Yasal Mevzuatı ve Misafir Şartlarını yerine getiriyoruz. Yasal mevzuata bağlı olarak faaliyetlerimiz sırasında açığa çıkan her türlü atığı ayrıştırıp bertarafına katkıda bulunmayı, gereksiz su, elektrik, enerji ve kimyasal sarfiyatını kontrol altında tutmayı taahüt ediyoruz.
 Satın alma süreçlerinde tedarikçiler ile ilgili çevresel faktörler dikkate alınarak seçilir ve değerlendirilirler.

 Bu politikaların yerine getirilmesinde personelimizin önemli görev taşıdığını biliyor, onların eğitimine ve gelişimine önem veriyoruz. Eğitimli, bilgili, özgüvenli, saygılı, devamlı bir insan kaynağının, misafirlerin tesisimizi tercih etmesinde önemli bir rol oynayacağı bilinci içinde, misafirlerimizi ve yönetim sistemlerini gözden geçirerek geliştirmeyi ilke ediniyoruz.

 Tesisimizden çıkan her türlü atığı oluştuğu yerde özelliğine göre ayrıştırarak ve ölçerek toplanması, geçici depolanması, Geri kazanımı, Bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrasının kontrolünü sağlıyoruz. Doğru yerde doğru miktarda kimyasal kullanımını sağlamak için personel eğitimlerimizi periyodik olarak düzenliyor, gerekli ekipman ve depolama şartlarını sağlıyoruz.

 Doğal kaynakların doğru kullanımını sağlamak adına teknolojik gelişmeleri takip ederek uyguluyoruz.

 Su, elektrik, kimyasal tüketimlerimizi düzenli olarak takip ediyor, meydana gelen sapmalarda düzeltici, iyileştirici faaliyetler uyguluyoruz.

 Otel olarak yürüttüğümüz tüm sürdürülebilir çevre çalışmaları hakkında misafirlerimizi bilgilendiriyor, Sosyal ve Toplumsal çalışmalarımıza davet ederek teşviklerini istiyoruz. Misafir memnuniyet anketlerinde yer alan çevre başlığı altında geçmekte olan sorularımızla kendilerinden daha iyiye gidebilmemiz adına geri bildirimlerini alıyoruz.

Amacımız çalışmalarımızla sürdürülebilir turizme destek olmak ve kendi adımıza yaratabildiğimiz ölçüde fark yaratarak kalitenin artmasına ve iş dünyasının ihtiyacı olan kaynakların korunmasına yardımcı olmaktır.

ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Livello Hotel, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olduğu anlayışını temel alarak, çalışanları için ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyan adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir.

 Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz, yerel toplum ve diğer bütün iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde, insan haklarına uygun davranmak, korumak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etme sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
Livello Hotel'de çalışan herkes hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden eşit olarak yararlanır. Cinsiyet, dil, ırk, din, inanç, mezhep, felsefi ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık gibi paylaşımlar dahil olmak üzere herhangi bir ayrımcılığa veya tacize göz yumulmaz.
Tüm çalışanlarımız oryantasyon eğitim programına alınarak tesisimiz, kurallarımız, imkan ve olanaklar, beklentiler açıklanmaktadır.

 Çalışanlarımızın katılımını sağlamak için öneri ve istek formu oluşturulmuştur. Bu sayede tüm çalışanlar sistemin iyileştirilmesi için gerekli öneri ve isteklerini yazılı olarak Yönetim Ekibine iletmektedir.

 Çalışan ihtiyaçları gerektiğinde toplantılar düzenlenerek Yönetim Ekibi tarafından sürekli gözden geçirilmektedir.

 Çalışanlarımız, misafirlerimiz ve tedarikçilerimizin güvenliğini sağlamak, İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızın ana amacını oluşturur


İlkelerimiz

•Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine uygun olarak faaliyet göstermek.
•Bölgesel ve yerel tedarikçileri ve ortakları tercih etmek.
•Çalışanlarımızı düzenli olarak çalışma standartları ve insan haklarıyla ilgili konularda eğitmek.
•Çocuk işçi çalıştırmamak.
•Eşit ve standart şartlarda çalışma imkanı sunmak.
•Yasak düzenlemeleri ve standartları karşılayan bir ücretlendirme politikası izlemek.
•Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı temel alan, adil ve şeffaf bir işe alım politikasına sahip olmak.
•Şikayet ve disiplin prosedürlerimizi tüm çalışanlarımıza işe başladıklarında iletmek.
•Tüm çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişimi için eğitim fırsatları sunmak.
•İş yerinde refahlarını iyileştirmek için çalışan geri bildirimlerini toplamak.

 Tesisimizde sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamının sağlanması adına yaptığımız tüm çalışmalarımızı, sürekli iyileştirerek yolumuza devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

TOPLUM UYUM POLİTİKASI

Livello Hotel içinde bulunduğumuz yerel topluluğu desteklemeye ve onlarla birlikte çalışmaya kendisini adamıştır.

 Tesisimizde yürütülen her hizmetimizde, destinasyonun kültürünü, mirasını ve yerel ekonomiyi korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacak şekilde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

 Yerel topluluğumuzla sürekli iletişim halinde bulunmanın yerel halkın refakına ve yaşam alanlarına katkıda bulunduğunda inanıyoruz.

 Yerel ekonomiyi ve toplumu geliştiren girişimleri desteklemeyi, yerel kültüre, geleneklere ve yaşam biçimine saygı duymayı ve korumayı amaçlıyoruz.

Amaçlarımıza ulaşmak için:
•Misafirlerimizi, destinasyon tarihini, kültürünü, gelenekleri ve yerel topluluğumuz ile birlikte sunulan yerel ürün ve hizmetleri keşfetmeye teşvik ediyoruz.
•Misafirlerimize tesis dışında, yerel halk, flora ve fauna ile ilgili nasıl sorumlu davranmaları konusunda rehberlik ediyoruz.
•Mümkün olduğunda, satın alma politikamızda belirtildiği gibi yerel ve bölgesel ürün ve hizmetleri tercih ediyoruz.
•İşe alım sürecinde yerelde yaşayan personeli tercih ederek yerel halka iş imkanı sağlıyoruz.
•Çalışanlarımızla düzenli Plaj temizliği yaparak plajlarımızı korumayı destekleyen yerel girişimleri destekliyoruz.
•Sosyal sorumluluğun önemi ve toplumdaki lider rolünün bilincinde olarak, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz.
•Tesisimizde topluma uyumla ilgili yaptığımız tüm çalışmalarımızı sürekli iyileştirerek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.