LİVELLO HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

 Otelimizde gerçekleşen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü atığın, kaynağında özelliğine göre ayrıştırılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünü sağlamak.

 Doğal kaynak kullanımı esnasında çevreye olan zararı en aza indirmek.

 Yönetim sistemlerimiz ve hedeflerimizle sürekli büyüyen ve gelişen sürdürülebilir performans kriterleri oluşturmak.

 Faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevre etkilerini en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek için her türlü izleme, ölçme, analiz ve kontrolü yaparak çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatları eksiksiz yerine getirebilmek.

 Bölge halkının yanı sıra sivil toplum örgütleri kurum ve kuruluşların istek ve çalışmalarını dikkate alarak politikalarımızı şekillendirmek.

 Çalışanlarımıza çevre bilinci oluşturmak için sürekli eğitim programı uygulamak.

 Sürdürülebilirlikle ilgili olarak kurulmuş olunan Sürdürülebilirlik Ekibi ile sürekli iyileştirmeler için gerekli olan çalışmaları yapmak, ilgili çalışmaları takım liderine raporlamak, takım lideri ise Yönetim Ekibine yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak sunumlar yapmak.

Amaç; Acil durumlar, değişiklikler veya önemli duyurular gibi durumlarda etkili ve koordineli iletişimi sağlamak

1. İletişim Listeleri;

• Tüm çalışanların güncel iletişim bilgilerini içeren bir iç iletişim listesi oluşturulur.
• İlgili departmanlardaki acil durum ekipleri için özel iletişim listeleri hazırlanır.

2. İç İletişim Sistemleri;

• Acil durum anons sistemleri, iç haberleşme panoları ve e-posta grupları gibi dahili iletişim araçları düzenli olarak kontrol edilir ve güncellenir.
• Acil durumlar için kullanılacak özel iç iletişim kanalları belirlenir.

3. Çalışan Eğitimi;

• Tüm çalışanlara düzenli olarak iç iletişim eğitimleri verilir.
• Acil durum tatbikatları, iletişin süreçlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için düzenlenir.

4. Dış Paydaş İletişimi;

• Otelin tedarikçileri, müsterileri ve yerel topluluk gibi dış paydaşları için güncel iletişim listeleri oluşturulur.
• Dış paydaşlarla düzenli olarak iletişim kurmak için önceden belirlenmiş iletişim kanalları ve kişiler belirlenir.

5. Web Sitesi ve Sosyal Medya;

• Otel Web sitesinde bir acil durum bölümü oluşturularak güncel bilgiler paylaşılır.
• Sosyal Medya hesapları, acil durum bilgilerini hızlı bir şekilde paylaşmak için aktif olarak kullanılır.

6. Basın ve Halkla İlişkiler;

• Acil durumlar için bir basın birimi veya halkla ilişkiler ekibi görevlendirilir.
• Basın bildirimleri ve basın toplantıları düzenlenerek kamuoyuna etkili bir şekilde bilgi verilir.

7. Acil Durum Numaraları ve Bilgiler;

• Otelin acil durum numaraları, sağlık kuruluşları, yangın departmanı, polis, itfaiye gibi acil durum hizmetlerinin iletişim bilgileri belirlenir ve güncel bir şekilde iletilir.

8. Mobil Uygulama ve SMS Hizmetleri;

• Otelin mobil uygulaması üzerinden anlık bildirimler ve güncellemeler sağlanır.
• SMS hizmetleri, acil durum bilgilerini hızlı bir şekilde paylaşmak için kullanılır.

9. İletişim Denetimleri ve Güncellemeler;

• İletişim listeleri ve sistemleri düzenli olarak kontrol edilir ve güncellenir.
• İletişim planı ve talimatları, geri bildirimler ve gerçekleştirilen tatbikatlar doğrultusunda periyodik olarak gözden geçirilir ve güncellenir.